Tạp chí khoa học, S. 3(51) (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp ở huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk

Y Lam Niê, Nguyễn Hoàng Sơn

Tóm tắt


Tóm tắt: Biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ đến sản xuất nông nghiệp huyện Krông Bông trong những năm gần đây. Với địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích, huyện thường xuyên bị ảnh hưởng do hoàn lưu của gió bão dẫn đến tình trạng ngập lụt vào mùa mưa và hạn hán nghiêm trọng vào mùa khô với nền nhiệt có xu hướng ngày càng tăng. Bên cạnh đó, hiện tượng lũ ống, lũ quét, sạt lỡ đất đá thường xuyên xảy ra. Biển đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến tính ổn định của thời vụ, vụ đông xuân phải đẩy nhanh sớm hơn trước để tránh hạn hán; diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp do ảnh hưởng của lũ lụt và hạn hán: giai đoạn từ năm 2012-2018 có 13.760,1 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng; tạo điều kiện gia tăng sâu bệnh hại cây trồng; làm giảm năng suất cây trồng; tác động đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Từ khóa: Krông Bông, biến đổi khí hậu, thay đổi lịch thời vụ, thu hẹp diện tích sản xuất, bị mất trắng.

Toàn văn: PDF